Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Voor mensen met een verstandelijke beperking in een crisissituatie is er 24 uur per dag snelle en deskundige hulp beschikbaar via het Meldpunt Acute Zorg: 0226 33 24 02.

Crisisdienst Jeugd

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord.

De Crisisdienst Jeugd kijkt wat nodig is en bij elke vraag wordt u van passend aanbod voorzien. Dit kan een kort gesprek zijn met een hulpverlener, maar ook een huisbezoek of crisisopname in een daarvoor geschikte voorziening. Elke melding vraagt een ander aanbod en dat kan met de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord snel, zorgvuldig en veilig worden geboden.

De Crisisdienst Jeugd is 24/7 bereikbaar via: 088 777 88 87.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Crisisopvang

We bieden naast tijdelijke veilige opvang ook begeleiding gericht...

Crisisopvang

We bieden naast tijdelijke veilige opvang ook begeleiding gericht...

Crisisopvang

We bieden naast tijdelijke veilige opvang ook begeleiding gericht...

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Crisiszorg jeugdGGZ

Levvel biedt crisiszorg op de locaties Rijksstraatweg in...

Crisiszorg jeugdGGZ

De Bascule biedt crisiszorg op de locaties Rijksstraatweg in...

Vrouwenopvang

Crisisopvang en begeleid wonen

Crisisopvang is voor wie vanwege huiselijk geweld niet thuis kan...

Organisaties

Crisisopvang

Blijf Groep

 088-23 42 650 blijfgroep.nlTollensstraat 591053RSAmsterdam

Blijf Groep - Oranje Huis Amsterdam

 088-23 42 650 blijfgroep.nlTollensstraat 591053RSAmsterdam

Blijf Groep - Oranje Huis Alkmaar

 088-23 42 570 blijfgroep.nlHooftstraat 1631813XPAlkmaar

Vergelijk hulpaanbod