Als uw partner, een vriend of een nabij familielid overlijdt, moet er een hoop gebeuren. Vraag anderen om hulp en probeer voldoende rust te nemen.

De arts stelt de dood vast

Als iemand is overleden, is het eerste wat moet gebeuren dat een arts de dood officieel vaststelt. Dat kan 24 uur per dag. De arts vult formulieren in. De uitvaartondernemer gebruikt deze formulieren in om toestemming te krijgen voor de begrafenis of crematie.

Aangifte van overlijden

U moet bij de Burgerlijke Stand van uw gemeente melden dat iemand is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit, maar nabestaanden kunnen het ook doen. U krijgt hierna een akte van overlijden. Dit document heeft u nodig om allerlei zaken te regelen.

De uitvaart

De uitvaart moet uiterlijk op de 6e werkdag na de dag van overlijden plaatsvinden. Voor de uitvaart zult u waarschijnlijk veel moeten regelen.

  • Controleer of de overledene een testament, codicil of een wilsbeschikking heeft laten maken. Daar kunnen wensen voor de uitvaart in staan. In het Centraal Testamentenregister (CTR) kunt u opzoeken of uw naaste een testament heeft laten opstellen. Kijk voor meer uitleg over het CTR op de website Notaris.nl.
  • Als de overledene een uitvaartverzekering had, belt u de verzekeraar. Vraag na welke kosten voor de uitvaart gedekt zijn. Is er geen uitvaartverzekering? Dan is het verstandig te kijken hoeveel geld er beschikbaar is voor de uitvaart.
  • Eventueel kunt u contact opnemen met een uitvaartondernemer. Hij of zij zet veel zaken voor u in gang en kent alle mogelijkheden voor de uitvaart en wat daaraan vooraf gaat.

Meer informatie over uitvaarten kunt u vinden op de website van de Uitvaartinformatie Hulplijn. U kunt ook bellen met de Hulplijn, via telefoonnummer 0800 4444 000 (gratis).

Instanties informeren

Overlijdt uw partner? Dan verandert uw leefsituatie. Dat heeft onder meer gevolgen voor uw verzekeringen, de belasting en eventuele toeslagen of uitkeringen. Sommige instanties moet u zelf informeren over het overlijden van uw partner. Andere instanties krijgen dit automatisch te horen van de gemeente. Maar ook als een van uw ouders overlijdt, moet u waarschijnlijk veel regelen met instanties.

Gebruik de checklist op de website van de Rijksoverheid om hier een persoonlijk overzicht van te krijgen.

Hulp van anderen

Na het overlijden van uw naaste komt er veel op u af. U kunt bijvoorbeeld hulp vragen aan vrienden, familie of buren. Misschien kunnen zij helpen bij het voorbereiden van de uitvaart. Of er gewoon voor u zijn op momenten dat u behoefte heeft aan gezelschap.

En misschien kunt u wel hulp gebruiken bij koken, schoonmaken of thuisadministratie en geldzaken.

U kunt ook een ouderenadviseur of cliëntondersteuner om raad vragen. Of hulp zoeken via een vrijwilligersorganisatie.

Voldoende rust nemen

De periode na een overlijden kost heel veel energie. Er moet zoveel geregeld worden. Daar komt het verdriet van uzelf en van de mensen om u heen nog eens bij.

Probeer voldoende rust te nemen, zodra het even kan. Zo heeft u energie om de rouw aan te kunnen.

Hulpaanbod

Uitvaartverzorging

Uitvaartverzorging

Lumen uitvaart regelt en begeleidt een uitvaart op een betrokken...

Uitvaartsprekers

Een toespraak bij een uitvaart, de hele uitvaartdienst begeleiden.

Uitvaartverzorging

Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

Organisaties

Uitvaartorganisatie

Lumen uitvaart - Afscheids-huiskamer

 06-20 82 22 60 lumenuitvaart.nlCastricummerweg 41911GAUitgeest

Uitvaartverzorging - Uitvaartzorg

 085-06 08 988 socialeuitvaartzorg.nlPostbus 8336800AVArnhem

Uitvaartverzorging Formanoij

 06-11 53 65 87 uvdf.nlSchipperslaan 41906BGLimmen

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod