Hulpaanbod van: Workways

Anita Pietersma heeft meer dan tien jaar werkervaring in het begeleiden van mensen met psychisch sociale problemen en psychiatrische stoornissen. Ik help mensen aan de hand van hun competenties aan zinvolle dagbesteding, scholing of een betaalde baan. Ik ga uit van wat mensen kunnen en willen. Veelal krijg ik cliënten die vast zitten in hun beperkingen. De eerste stap is dan samen onderzoeken waar iemand zijn kwaliteiten liggen. Aan de hand hiervan maken wij een trajectplan met korte en lange termijn doelen. Voor de een is zinvolle dagbesteding zoals vrijwilligerswerk het einddoel, voor een ander is vrijwilligerswerk een eerste stap. Het einddoel is dan een betaalde baan op maat. Ik werk intensief samen met allerlei hulpverleners en hulpverleningsinstanties.

Ik stimuleer, motiveer en werk doelgericht. Mijn begeleiding als reïntegratie coach richt zich op: “wat beweegt iemand en wat zet iemand in beweging” Ik maak gebruik van verschillende methodieken en gesprekstechnieken. Het doel is dat mensen weer in hun eigen kracht komen, zodat zij (weer) de regie nemen over hun eigen leven. Daardoor wederom werk vinden en behouden passend bij hun competenties en interesses.

Contactpersoon

Meer informatie

Met welk onderwerp heeft het product te maken?
  • Arbeid
Door wie?

Anita Pietersma heeft meer dan tien jaar werkervaring in het begeleiden van mensen met psychisch sociale problemen en psychiatrische stoornissen. Ik help mensen aan de hand van hun competenties aan zinvolle dagbesteding, scholing of een betaalde baan. Ik ga uit van wat mensen kunnen en willen. Veelal krijg ik cliënten die vast zitten in hun beperkingen. De eerste stap is dan samen onderzoeken waar iemand zijn kwaliteiten liggen. Aan de hand hiervan maken wij een trajectplan met korte en lange termijn doelen. Voor de een is zinvolle dagbesteding zoals vrijwilligerswerk het einddoel, voor een ander is vrijwilligerswerk een eerste stap. Het einddoel is dan een betaalde baan op maat. Ik werk intensief samen met allerlei hulpverleners en hulpverleningsinstanties.

Registraties en keurmerken
  • NVMW (Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers)
Beoogd eindresultaat

Het doel is dat mensen weer in hun eigen kracht komen, zodat zij (weer) de regie nemen over hun eigen leven. Daardoor wederom werk vinden en behouden passend bij hun competenties en interesses.

Duur

1 jaar

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wijkteam of CJG
  • aanmelding gaat meestal via de gemeente of het uwv
Aanmelding en vervolgprocedure

Na aanmelding volgt er een intakegesprek waarin de wensen van de client worden besproken. Na akkoord van de gemeente of het uwv wordt er gestart met het traject

Zaandam

Toelichting

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00

Kosten

Traject wordt betaald door de klant zelf, door het uwv of de gemeente en soms het bedrijfsleven.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)?
  • Ja, prijsindicatie: 80 euro per uur.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Jongerenwerk
Vergelijk hulpaanbod