Werk, geld en uitkering

Hoe vraag ik mijn AOW-pensioen aan?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de uitbetaling van de AOW. Het aanvragen van AOW doet u ook daar.

U woont in Nederland

Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u een brief over uw AOW-pensioen. Eerder aanvragen is niet mogelijk. U moet dan wel met een vast woonadres ingeschreven staan. Het aanvragen gaat makkelijk en snel via de SVB. Op de website van de SVB staat een voorbeeldfilmpje over hoe dat precies gaat. Mocht een digitale aanvraag echt niet lukken, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van de SVB en vragen om een aanvraagformulier.

U woont buiten Nederland

Het aanvragen van een AOW-pensioen verschilt per land. Woont u in een EU-land of verdragsland? Dan kunt u een AOW-pensioen aanvragen via de sociale verzekeringsinstantie in het land waar u het laatst verzekerd was. Woont u in een ander land? Dan kunt u het AOW-pensioen rechtstreeks aanvragen bij de SVB.

Aanvraag is te laat

Als u al de AOW-leeftijd heeft, maar nog geen aanvraag voor AOW heeft gedaan, is er nog een herkansing. Het is wel zaak om AOW aan te vragen binnen 1 jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dan heeft u nog met terugwerkende kracht recht op AOW over de maanden dat u al de leeftijd had. Na 1 jaar gaat de AOW in op de datum van aanvraag. Er bestaat dan geen recht meer op AOW met terugwerkende kracht.