Werk, geld en uitkering

Manieren om te veel ontvangen uitkering terug te betalen

Het UWV, de SVB of de gemeente kan de te veel betaalde uitkering op verschillende manieren terughalen.

Via uitkering of nabetaling

U krijgt nog een uitkering, of u heeft recht op een nabetaling. Dan houdt de instantie het bedrag in op de uitkering of nabetaling. Dit heet verrekenen. Het hoeft niet om dezelfde uitkering te gaan: UWV mag te veel betaalde WIA-uitkering bijvoorbeeld inhouden op uw WW-uitkering.

Zelf terugbetalen

U krijgt geen uitkering meer. Dan moet u het bedrag zelf terugbetalen. Dit kan in één keer of in termijnen. UWV, de SVB of de gemeente zal een betalingsregeling met u afspreken.

Zie ook