Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk, uitkering en onkosten

Als u een uitkering heeft, mag u een vaste (forfaitaire) onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk tot een bepaald bedrag houden, zonder dat u hoeft aan te tonen welke kosten u heeft gemaakt.

Wat zijn de bedragen precies?

U mag per maand een bedrag van maximaal € 170 houden, tot maximaal € 1700 per jaar. Dit bedrag wordt niet ingehouden op uw uitkering. Dit geldt bij alle soorten uitkeringen van UWV en van de gemeente.

Hoger bedrag

Krijgt u meer geld dan de hierboven genoemde bedragen? Dan moet u met bonnen, kaartjes enzovoort bewijzen dat u ook echt meer onkosten gemaakt heeft. Kunt u dat niet? Dan kan UWV of de gemeente het geld dat u meer krijgt van uw uitkering aftrekken.

Jonger dan 27 jaar

Een voorwaarde voor de vrijlating van deze vaste onkostenvergoeding bij de bijstand (Participatiewet) is dat u 27 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 27 jaar en maakt u kosten, bijvoorbeeld reiskosten? de gemeente kan een vergoeding hiervoor alleen vrijlaten als u kunt aantonen dat u die kosten echt gemaakt heeft. Kunt u dat niet? Dan wordt de vergoeding helemaal ingehouden op uw uitkering. 

Organisaties