Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk als onderdeel van een re-integratietraject

Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van een re-integratietraject .

WW-uitkering of bijstandsuitkering

Heeft u een WW-uitkering of een uitkering van de gemeente (bijstand, IOAW, IOAZ)? Dan kan vrijwilligerswerk een onderdeel zijn van een re-integratietraject. U bepaalt dan samen met uw werkcoach of trajectbegeleider welk soort vrijwilligerswerk voor u geschikt is, bijvoorbeeld werken in een verzorgingshuis, sportclub of buurthuis.
Vrijwilligerswerk kan ook een tegenprestatie zijn voor de bijstand.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wilt u vrijwilligerswerk doen en heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, IVA, WAO, Waz, Wajong)? U kunt het beste van tevoren met de arbeidsdeskundige of re-integratiecoach bespreken of u vrijwilligerswerk mag gaan doen.

Vrijwilligerswerk en tegenprestatie

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kan het zijn dat de gemeente u verplicht om iets terug te doen. Dit heet een tegenprestatie. Het werk van een tegenprestatie moet maatschappelijk nuttig zijn, en heeft daarom overeenkomsten met vrijwilligerswerk. Het is mogelijk dat de gemeente u vrijstelt van een tegenprestatie, als u al vrijwilligerswerk doet.